Haber

Namık Kemal Üniversitesi en az lise mezunu işçi alacak! KPSS 50 puan ile başvuru…

28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de, 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesindeki birimlerde görevlendirilecek (giderleri özel bütçeden karşılanacak) fıkra uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre ek maddenin (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre aşağıdaki durumlarda toplam 32 sözleşmeli işçi çalıştırılacaktır. Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 2’nci maddesi.

ALINACAK BAŞLIKLAR AÇIKLANDI!

BAŞVURU GENEL KURALLARI NELERDİR?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

  • Kamu haklarından mahrum bırakılmamak.

  • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; Kasıtlı bir kabahat veya af nedeniyle bir yıl veya daha fazla hapis cezasına çarptırılmış olsa dahi devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine aykırı hatalar, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolandırıcılık İflas, ihaleye fesat karıştırma, bir sözleşmenin ifasını tahrif etme, hata sonucu oluşan mülk değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

  • Erkek adaylar için askerlik durumu açısından; Askerlik ile ilgisi bulunmaması, askerlik çağına gelmemişse muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamamış olması veya göreve başlamasını ertelememiş veya engellememiş olmak.

  • 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi, kararların gizli kalması kaydıyla görevini sürekli olarak yerine getirmesine engel olabilecek akıl hastalığının bulunmamasıdır.

ÖZEL DURUMLAR

  1. Lisans mezunları için 2022 KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSSP93 puanı, ortaokul mezunları için 2022 KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının başvuracakları reklam kodunda aranan eğitim şartına uygun olması gerekmektedir.

  2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

  3. Vardiyalı çalışma konusunda herhangi bir engel bulunmamaktadır.

  4. Başvuru yapacak adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesindeki “Bu şekilde istihdam edilenlerin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı davranışları nedeniyle kurumları tarafından sözleşmelerinin feshedilmesi halinde” hükmüne tabidir. veya sözleşme süresi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar dışında sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir ay süre olacaktır.” “Kurumların sözleşmeli personel kadrolarında bir yıl geçmedikçe çalıştırılamazlar” ve bu hususa aykırı olduğu tespit edilenler atanmayacak.

  5. Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapmış olmak.

GEREKLİ BELGELER

1 – Başvuru Formu (Başvurunuz bilgisayarda eksiksiz olarak doldurulacak ve otomatik olarak ilgili alana yüklenecektir).

2 – Diploma veya Mezuniyet Belgesi fotokopisi (E-devletten alınabilir).

3 – KPSS sınav sonuç belgesi

4 – Fotoğrafçılık

5 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6 – Askerlik durumunu belirten belge

7- İnşaat İşçisi Hijyen Sertifikası (Temizlik)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvurular, duyurunun resmi gazetede yayımlandığı günü takip eden 15 gün içinde (mesai saatlerinin sonuna kadar) Üniversitenin https://www.nku.edu.tr adresindeki online başvuru formu kullanılarak yapılacaktır.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyuru Başvurusu ve Bitiş Tarihi 31.01.2024-14.02.2024

Adaylar;

* İstenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet belgesi, KPSS (B) küme sınav sonuç belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara ve diğer bölümlere yüklenecektir.

* İstenilen belgeler ilgili alanlara yüklendikten sonra “Kabul ediyorum ve belgelerimin doğruluğunu onaylıyorum” seçeneği seçilecektir.

* Altta yer alan “BAŞVURUYU TAMAMLA” butonuna tıklayarak online başvurularını tamamlayacaklardır.

2- Adaylar yalnızca bir unvan için başvuruda bulunacaklardır. Birden fazla unvana başvurulması durumunda her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

3 – Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik veya hatalı belge gönderenlerin başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri teslim etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve randevuları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

4 – Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan, online başvuru sırasında beyan ettikleri belgelerin (Diploma/Mezuniyet belgesi, istenilen unvanlara ilişkin tecrübe ve/veya sertifika belgeleri) asılları veya onaylı kopyalarını ibraz etmeleri istenecektir. Sahte belge beyan eden/teslim eden kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

BAŞVURU İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pursaklar Evden Eve Nakliyat
Başa dön tuşu