Ekonomi

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000 3.563.553 -1.132 2.877 259.684 -1.642.750 2.582.232 2.582.232
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
85.618 -34.385 88.022 -210.079 -70.824 -70.824
Dönem Karı (Zararı)
-210.079 -210.079 -210.079
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
85.618 -34.385 88.022 139.255 139.255
Sermaye Arttırımı

Sermaye Azaltımı

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-88.022 88.022 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000 3.563.553 -1.132 2.877 85.618 -34.385 259.684 -1.554.728 -210.079 2.511.408 2.511.408
Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000 3.563.553 -1.132 2.877 85.618 -34.385 259.684 -1.554.728 -210.079 2.511.408 2.511.408
Transferler
-6.056 -204.023 210.079 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
436.436 -16.883 872.513 1.292.066 1.292.066
Dönem Karı (Zararı)
872.513 872.513 872.513
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
436.436 -16.883 419.553 419.553
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000 3.563.553 -1.132 2.877 515.998 -51.268 259.684 -1.758.751 872.513 3.803.474 3.803.474

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.842 331.831
Dönem Karı (Zararı)
872.513 -210.079
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-273.104 184.679
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 317.214 314.742
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30.131 18.286
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 30.131 18.286
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.364 24.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 20.496 16.430
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.144 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 14.724 8.334
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
605.953 573.939
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -10.656 -2.917
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 621.700 568.770
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 68.806 51.613
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 -73.897 -43.527
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.409.699 933.667
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 0 -58.317
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -842.107 79.788
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 299.887
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 299.887
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 66.788
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.830.358 -2.068.865
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-543.319 366.770
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-278.380 -16.708
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-246 33.322
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.534 33.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.780 -572
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-49.246 -258.067
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
87.417 -57.733
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-351.555 486.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.597 3.130
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.867 4.800
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.867 4.800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.961 171.991
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
46.475 172.468
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.486 -477
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
56.090 341.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -43.150 -9.541
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -98 2
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-85.210 -40.916
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 127.982
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 127.982
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.475 -154.377
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -73.475 -154.377
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
10 -11.735 -14.521
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.934 -223.339
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
646.667 4.217.593
Kredilerden Nakit Girişleri
6 646.667 4.217.593
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.069.632 -4.162.584
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.069.632 -4.162.584
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
748.501 33.046
Ödenen Faiz
6 -284.019 -289.341
Alınan Faiz
22 10.656 2.917
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-13.239 -24.970
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.434 67.576
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-12.126 -5.246
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.560 62.330
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 66.642 4.312
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.082 66.642

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.082 66.642
Ticari Alacaklar
646.361 436.787
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,26 120.104 150.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 526.257 286.311
Diğer Alacaklar
9.140 9.224
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.592 7.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.548 2.098
Stoklar
9 728.276 756.731
Peşin Ödenmiş Giderler
10 47.515 111.472
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 236 138
Diğer Dönen Varlıklar
15 137.168 169.141
ARA TOPLAM
1.589.778 1.550.135
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.589.778 1.550.135
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
905 575
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 905 575
Maddi Duran Varlıklar
11 7.225.738 6.842.462
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 5.457 2.295
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.958 2.488
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.788 14.523
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.236.846 6.862.343
TOPLAM VARLIKLAR
8.826.624 8.412.478
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 405.309 830.390
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 389.745 181.088
Ticari Borçlar
676.153 1.101.605
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,26 125.440 45.102
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 550.713 1.056.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 12.989 10.392
Diğer Borçlar
906.869 10.486
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,26 900.250 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.619 10.486
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 125.776 111.274
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.144 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.144 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 11.833 8.347
ARA TOPLAM
2.529.818 2.253.582
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.529.818 2.253.582
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.399.841 2.827.653
Uzun Vadeli Karşılıklar
78.679 97.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 56.240 79.292
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 22.439 17.998
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 14.812 722.545
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.493.332 3.647.488
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.023.150 5.901.070
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.803.474 2.511.408
Ödenmiş Sermaye
16 400.000 400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 3.563.553 3.563.553
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.132 -1.132
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.877 2.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
464.730 51.233
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
464.730 51.233
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 515.998 85.618
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -51.268 -34.385
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
259.684 259.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.758.751 -1.554.728
Net Dönem Karı veya Zararı
872.513 -210.079
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.803.474 2.511.408
TOPLAM KAYNAKLAR
8.826.624 8.412.478

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 4.122.085 3.999.212
Satışların Maliyeti
17 -3.544.848 -4.178.707
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
577.237 -179.495
BRÜT KAR (ZARAR)
577.237 -179.495
Genel Yönetim Giderleri
18 -123.693 -88.666
Pazarlama Giderleri
18 -256.623 -124.634
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 201.867 89.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -480.040 -253.580
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-81.252 -556.795
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 355 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -366.675
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 0 58.317
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-80.897 -865.153
Finansman Gelirleri
22 60.908 10.670
Finansman Giderleri
23 -2.166.470 -1.729.704
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
2.216.865 2.453.896
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.406 -130.291
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
842.107 -79.788
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 842.107 -79.788
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
872.513 -210.079
DÖNEM KARI (ZARARI)
872.513 -210.079
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
872.513 -210.079
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 2,18000000 -0,53000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
419.553 139.255
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 576.437 107.022
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -22.510 -42.981
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4,24 0 88.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-134.374 -12.808
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
24 -140.001 -21.404
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 5.627 8.596
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
419.553 139.255
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.292.066 -70.824
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.292.066 -70.824

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267876

BIST

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pursaklar Evden Eve Nakliyat
Başa dön tuşu